Duurzaam vastgoedonderhoud

Voor opdrachtgevers die werken volgens RGS (Resultaatgericht Samenwerken) of in een andere vorm van ketensamenwerking, denken wij altijd mee over verduurzaming, vooral wanneer dit de wens is van de opdrachtgever.

We brengen eerst de risico’s in beeld door middel van een nulmeting en een strategiebespreking. Verduurzaming is ook afhankelijk van het gebouw of complex, evenals de mogelijkheden.