Diensten

Gevelrestauratie

De gevel van (monumentale) gebouwen en authentieke gevels in ere herstellen, dat is gevelrestauratie.

Voordat we aan de slag gaan, doen we eerst onderzoek naar de materialen en benodigde werkzaamheden. Onze adviseurs beschikken over specialistische kennis en brengen een advies uit gebaseerd op ERM 4006, om daarna samen met de opdrachtgever de uit te voeren stappen te bepalen.

Om de oudheid in stand te houden, maken we gebruik van authentieke materialen of gelijkwaardige materialen. Zo blijft het uiterlijk van het pand behouden en blijft het gebouw functioneel om te gebruiken.

Wij gebruiken de ERM-restauratieladder als leidraad in ons restauratiewerk. Wij zijn dan ook ERM-gecertificeerd. Dit betekent dat we gespecialiseerd personeel hebben, met ervaring in gevelrestauratie en monumenten, en volledig gekwalificeerd zijn.