Energetische maatregelen

Energetische maatregelen zijn maatregelen die een gebouw energiezuinig maken. Hier geven onze adviseurs advies over. Dat doen ze op basis van hun kennis en ervaring. Het advies kan bestaan uit meerdere scenario’s. Samen met de opdrachtgever kiezen we de juiste stap, zodat we samen met de opdrachtgever juiste stap kunnen zetten.

Als we een advies maken voor energetische maatregelen, onderzoeken we de volgende punten:

  • Is de spouw schoon?
  • Is de spouw breed genoeg?
  • Zijn er koudebruggen aanwezig?
  • Zijn er spouwbewoners? Denk aan beschermde diersoorten.

Daarna onderzoeken we of er constructieve maatregelen nodig zijn, zoals spouwverankering.

Spouwankers

Bij een spouwmuur is het buitenblad verankerd aan de achterliggende constructie, het binnenblad. Deze verankering zorgt voor stabiliteit en veiligheid van het buitenblad.

Onderzoek spouwankers

Als er is besloten dat de ankers onderzocht moeten worden, dan geven we advies. Bij gebouwen van 12 meter of hoger is een visuele check nodig. Dit doen we ook als er vier woonlagen of meer aanwezig zijn.

Dan onderzoeken we de spouw en geven advies. Over bijvoorbeeld de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden voor stevigheid van de gevel.

Ecologisch onderzoek

Als er na een gevelinspectie blijkt dat er beschermde diersoorten (zoals vleermuizen of gierzwaluwen) in de spouw zitten, moet er een ecologisch onderzoek worden uitgevoerd. We werken samen met verschillende partners die dit onderzoek doen. Op basis van dit ecologisch onderzoek maken wij het gebouw natuurvrij.

 Spouwisolatie

Wanneer uit het advies naar voren komt dat er spouwisolatie toegepast kan worden, voeren we dit uit. We isoleren ook vloeren, bodem en dak als daar vraag naar is. Voor isolatie werken we samen met onze vaste gespecialiseerde partners.