Werkwijze

Een goed advies omvat meerdere elementen. We beginnen altijd met een nulmeting om de huidige staat van de buitenschil bepalen. Een nulmeting kan bestaan uit een conditiemeting conform NEN2767 of KiB (Kwaliteit in Balans). De resultaten van de nulmeting worden besproken met de opdrachtgever, waarna we in overleg treden over de gewenste kwaliteit.

Deze bespreking leidt tot een strategie. Tijdens deze fase wordt niet alleen de onderhoudsstrategie van een complex of gebouw besproken, maar ook wordt de functie van het gebouw onder de loep genomen. Wanneer deze verandert, heeft dit invloed op de eisen en de onderhoudsstrategie.

De bespreking omvat het bepalen van de strategie, waarbij we kijken naar hoe we het onderhoud van het gebouw of complex gaan aanpakken, en bespreken we eventuele veranderingen in de functie van het gebouw. Indien er wijzigingen zijn, passen we de strategie daarop aan. Verder nemen we het budget en de mogelijkheden binnen dat budget mee in overweging om een realistisch onderhoudsplan op te stellen.

Vanuit deze bespreking volgen verschillende scenario’s en een budgetadvies. De opdrachtgever kiest vervolgens het scenario dat het beste bij hen past. Daarna kunnen we aan de slag met de uitvoering, waarbij bewoners en omwonenden worden geïnformeerd en een planning wordt gemaakt voor de werkzaamheden. In deze planning wordt ook een tussentijdse- en een eindcontrole opgenomen, zodat deze vanaf het begin vaststaat.

Meerjarig onderhoudsplan

Wanneer de opdrachtgever volgens RGS werkt, stellen we een meerjarig onderhoudsplan op. We maken dan inzichtelijk wat er de komende 25 jaar aan onderhoud te verwachten is en welke kosten hierbij horen.