Diensten

Gevelrenovatie

Met gevelrenovatie bedoelen we het herstellen en/of verbeteren van metsel- en voegwerk. Gevels moeten periodiek hersteld, verbeterd of vernieuwd worden.

Voordat er wordt gestart met gevelrenovatie, wordt er een nulmeting gedaan om de huidige status van het gebouw te bepalen. Nadat de nulmeting is uitgevoerd, wordt het plan opgesteld volgens diverse normeringen. Dit plan wordt besproken met de opdrachtgever, waarbij ook de functionaliteit van het gebouw aan bod komt. We nemen de kwaliteitseisen van de opdrachtgever mee waaraan de gevel moet voldoen, om zo een gedegen plan op te kunnen stellen en uit te voeren in overleg met de opdrachtgever.

Onder gevelrenovatie vallen de volgende werkzaamheden:

  • Vervangen van voegwerk
  • Gevelreiniging
  • Steenreparaties
  • Voegwerkherstel
  • Metselwerkherstel
  • Spouwverankering
  • Fundatieherstel
  • Conservering

Tijdens de uitvoering van renovatiewerkzaamheden wijzen wij altijd iemand aan die verantwoordelijk is voor alle communicatie met de bewoners van de te renoveren panden. Deze persoon onderhoudt het contact, houdt bewoners op de hoogte en beantwoordt vragen.