Verduurzamen

Verduurzamen is een breed begrip en omvat diverse mogelijkheden, zoals het verlengen van de levensduur of het gereedmaken voor de toekomst.

Voordat we beginnen met verduurzamen, brengen we eerst de risico’s in kaart. Verkeerde maatregelen kunnen namelijk leiden tot problemen in plaats van daadwerkelijke verduurzaming. We starten met een nulmeting, gevolgd door een advies, om een gezamenlijke strategie op te stellen en aan de slag te gaan met de uitvoering.