Nieuws

Jarenlange resultaatgerichte samenwerking Van der Geest en Wildvank Gevelspecialisten werpt vruchten af

“Duidelijke afspraken, wederzijds vertrouwen”

Marcel ten Thije is technisch directeur bij Van der Geest Vastgoedonderhoud. Hij werkt al heel wat jaren samen met Gerrit Danneberg, commercieel technisch adviseur bij Wildvank Gevelspecialisten. Met elkaar zetten ze in op resultaatgericht samenwerken (RGS).

Van der Geest is verantwoordelijk voor kwalitatief en duurzaam vastgoedonderhoud bij o.a. woningcorporaties, zakelijke panden, zorg- en kennisinstellingen. Ten Thije blikt terug: “Van der Geest begon ooit als schildersbedrijf en is uitgegroeid tot een totaalaanbieder voor vastgoedonderhoud. Voor het gevelonderhoud werken we samen met Wildvank Gevelspecialisten. Danneberg vult aan: “Wildvank kent eenzelfde ontwikkeling. Wat 52 jaar geleden als voegbedrijf begon, is inmiddels een allround organisatie voor gevelrenovatie en verduurzaming.”

Plan

Beide bedrijven werken samen voor woningcorporaties, VvE’s, bouwondernemingen, zorginstellingen en onderwijsinstellingen, zoals de Universiteit Twente. Naast de gevelrenovatie voeren ze ook verduurzamingswerkzaamheden uit, waaronder spouwmuurisolatie.

“We werken vanuit Van der Geest samen met diverse specialisten. Ketenpartners of comakers zijn misschien modewoorden, maar dekken wel de lading,” vertelt Marcel. “Bij zo’n gezamenlijk project is Wildvank vanaf de eerste inspectie betrokken. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Hij legt uit: “We bekijken samen het betreffende pand en lopen door de wijk voor een eerste scan. Wat zijn de omstandigheden, zien we bijzondere dingen? Ook spreken we met de eigenaar over eventuele uitdagingen, de aanvraag en de verwachtingen. En natuurlijk onderzoeken we of het pand constructief veilig is. Dat is altijd de basis. Een solide begin van elk project. Onze bevindingen combineren we in een gezamenlijk plan van aanpak.”

Resultaatgericht samenwerken (RGS)

Zowel Wildvank als Van der Geest zetten in op RGS. “Daarbij werken we op basis van planmatig onderhoud, met vastgestelde cyclussen,” aldus Ten Thije. Danneberg vertelt hoe Wildvank o.a. in opdracht van Van der Geest het metselwerk conserveert bij verschillende klanten. “Zo’n meerjarenplan laat zien dat onze werkzaamheden een investering zijn, waardoor de opdrachtgever op de lange termijn goedkoper uit is.”

“Kwaliteit leveren betekent soms ook ‘nee’ zeggen”

Soms krijg je met bijzondere omstandigheden te maken. Zoals in Coevorden. Hier verduurzaamden Wildvank en Van der Geest een flatgebouw. Ondanks strenge natuurwetten en de aanwezigheid van beschermde vleermuizen, slaagden zij erin het project binnen de gestelde deadline af te ronden. Een hele uitdaging! Marcel: “Dat ging niet zonder slag of stoot. Hier bleek weer de meerwaarde van het feit dat je aan een half woord genoeg hebt. Dankzij de efficiënte samenwerking, flexibele instelling en veel vindingrijkheid kregen we het voor elkaar.” De vleermuizen verlieten veilig het gebouw en de werkzaamheden konden op tijd beginnen. En zo gingen respect voor flora en fauna hand in hand met bouwkundige vernieuwing. “Als we niet zo goed op elkaar ingespeeld waren, was dit toch echt een stuk ingewikkelder geweest,” beamen de heren.

Door de jaren heen is die communicatie alleen maar versterkt, vertelt Marcel. “We zijn steeds beter op elkaar ingesteld. Denk aan het aanleveren van documenten, de afspraken tijdens projecten. Dat nemen we mee in andere samenwerkingen.” Die ontwikkeling blijft. “Door elk project te evalueren blijven we scherp en alert. In toekomst willen we ook onze IT koppelen, om ook daarin nog beter te communiceren.”

Spouwmuren

Natuurlijk gaat er wel eens iets mis, zo ook in Coevorden. “Ondanks alle nauwkeurigheid werden er ankers in de verkeerde spouwmuren geplaatst. Die stonden eigenlijk pas in 2024 op de planning,” herinnert Gerrit zich. Door direct contact op te nemen met de wijkbeheerders, leverde het geen problemen of klachten op. “De werkzaamheden stonden gelukkig wel op de planning, ze werden alleen iets eerder uitgevoerd,” vult Marcel aan. “Ook dan houden we de lijntjes kort. En zo blijkt maar weer dat een duidelijke communicatie onmisbaar is.”

‘Nee’ zeggen

Marcel ten Thije herhaalt: “We werken graag als partners samen. We zien gelukkig steeds minder traditionele aanbestedingen. Wanneer je slechts werkt op basis van de laagste prijs, trek je beiden aan het kortste eind. Dat betekent bijna altijd meerwerk. Wij werken veel liever op basis van vaste en duidelijke prijsafspraken én vertrouwen. Inderdaad, resultaatgericht. We kunnen bijvoorbeeld ook voor ad hoc opdrachten bij Wildvank terecht.” Gerrit Danneberg beaamt dat: “We werken al zo lang samen. Dan weet je wat je aan elkaar hebt. En soms betekent kwaliteit leveren ook dat we met elkaar ‘nee’ zeggen tegen een project. Kwaliteit staat bij ons altijd voorop.”

“We werken al zolang samen. Dan weet je wat je aan elkaar hebt”

Direct contact