NEN2767

Het beste advies op basis van conditiemeting

Op de website van NEN staat het als volgt omschreven:

NEN 2767 is dé norm voor conditiemeting. Conform de norm NEN 2767 is conditiemeting het instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur.

NEN2767 is onze leidraad voor alle conditiemetingen. Wij gebruiken NEN2767 voor het in kaart brengen van de technische staat van woningen en gebouwen. NEN2767 maakt gebruik van conditiescores. Deze scores worden weergegeven op basis van zes punten, waarin 1 staat voor een uitstekende conditie en 6 staat voor een zeer slechte conditie. Bij punt 6 is het gebouw rijp voor de sloop.

Op basis van de score geven wij een advies om bij de gewenste conditiemeting te komen. Wij bieden u verschillende scenario’s aan, waaruit u de best passende oplossing zoekt!

Direct contact