Projecten

Larenstein – Ter Steege Apeldoorn

Het terrein van de voormalige Rijksmiddelbare koloniale Landbouwschool in Deventer wordt volledig herontwikkeld onder de naam ‘Nieuwlarenstein’. Een absoluut uniek project, waar je stads buiten kunt wonen. Compleet met gemeenschappelijke binnentuin met boomgaard en moestuin.

De werkzaamheden

Het Rijksmonument, gelegen aan de rand van het centrum in Deventer, is eigendom van Ter Steege Holding. Deze organisatie kocht het monumentale pand met als doel: veelzijdige herontwikkeling van het gebied, met zoveel mogelijk behoud van het bestaande karakter, passend bij de stad.

Op verzoek van onze opdrachtgever, Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn, brachten wij advies uit voor het herstellen/restaureren van het gevelmetsel- en voegwerk. Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn oordeelde dat Wildvank een passend advies had gegeven en over de juiste vakkennis beschikt om deze restauratie uit te mogen voeren. Een bijzondere klus, want de Landbouwschool is een prachtig monumentaal pand, gebouwd in 1912.

De werkzaamheden werden onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel gaat om het herstellen van het omringende hekwerk met de gemetselde penanten. In het tweede deel wordt het bestaande gebouw gerestaureerd. De werkzaamheden zijn nog in volle gang en worden naar verwachting in de loop van 2020 afgerond.

Fase 1 – Hekwerk + Gemetselde penanten

Corrosie had haar werk gedaan in de afgelopen tien decennia. Van de 60 gemetselde penanten waren er 54 doorgescheurd op de bevestigingspunten van de stalen hekken. Deze penanten waren zelfs al gestut om te voorkomen dat het hekwerk om zou vallen in verband met instabiliteit.

Ook de 60 stalen hekwerken waren grotendeels zwaar aangetast door corrosie. Ons doel was om de penanten en het hekwerk weer terug te brengen in de originele staat. Een mooie uitdaging, die we met veel enthousiasme aangingen!

Onze eerste job was het demonteren van al het hekwerk. Alle delen zijn ontroest, gerepareerd, geschoopeerd (verzinkt) en voorzien van een nieuwe verflaag in originele kleur. De gemetselde penanten werden door onze medewerkers vervolgens opnieuw gericht en verankerd. Daarna brachten we het metsel – en voegwerk van de penanten terug in de originele staat. Tot slot plaatsten we de gerestaureerde hekken weer terug.

Fase 2 – Metsel – en voegwerk gebouw

Het metsel – en voegwerk van het gebouw is licht gedegradeerd. Dit betekent dat er kleine schades zijn, zoals lichte scheurvorming, plaatselijke schade aan ankers en losliggend metselwerk. Ook hier is corrosie deels de oorzaak. Het voegwerk heeft – bij de lekkende hemelwaterafvoeren (HWA’s) en o.a. de raamdorpels –schade opgelopen door achterstallig onderhoud en weersinvloeden.

We herstellen alle scheuren door plaatselijk spiraalankers van Total-Wall aan te brengen. Het losliggende en beschadigde metselwerk wordt opnieuw ingeboet en het voegwerk herstellen we waar nodig.

Extra zorg voor een monument

Omdat Larenstein een monumentaal gebouw is, vergt dit specifieke, vakinhoudelijke kennis. Het advies is gemaakt volgens de Restauratieladder van de Stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg). Het gaat dan vooral om het gebruik en de kennis van de juiste historische materialen.

Alle werkzaamheden zijn dan ook uitgevoerd volgens de beoordelings – en uitvoeringsrichtlijnen ‘Onderhoud en restauratie van monumenten’ en ‘Historisch voegwerk’ (BRL ERM 4000) (URL ERM 4006).

Restauratie is ons vak

Een mooi en uitdagend project. Restauratiewerkzaamheden zijn overigens altijd speciaal. We werken dan immers met bijzondere materialen en op de bouwplaats kunnen altijd onverwachte schades ontstaan. Onze vakmensen weten als geen ander hoe hierop te anticiperen én op te lossen!

Informatie

  • Bedrijf
  • Restauratie Nieuwlarenstein
  • Plaats
  • Deventer